Telprojekt to nowoczesne biuro projektowe obecne na rynku od 2003 roku. Od początku działalności realizujemy zadania projektowe w branży telekomunikacyjnej, których inwestorem w przeważającej większości jest Telekomunikacja Polska S.A. (Orange).

Posiadamy doświadczenie w zakresie projektowania  sieci miejscowych i światłowodowych, opracowywania koncepcji programowo przestrzennych, prowadzenia procedur formalno – prawnych związanych z pozyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji pozwoleń budowlanych, uzgodnień branżowych oraz zgód właścicieli prywatnych, instytucji państwowych i firm.

W ciągu ostatnich 2 lat zaprojektowaliśmy na terenach tzw. Białych Plam ponad 300 km linii telekomunikacyjnych (miedzianych i światłowodowych) w ramach zadań inwestycyjnych dotyczących budowy Internetu Szerokopasmowego.

Łącznie od początku działalności firmy zaprojektowaliśmy ponad tysiąc liniowych obiektów budowlanych m.in. sieci telekomunikacyjne na terenie projektowanych i istniejących osiedli mieszkaniowych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i  pawilonów handlowo – usługowych. Relacje linii światłowodowych na terenach miast, wsi i terenach zamkniętych. Projektowaliśmy także linie światłowodowe do stacji bazowych operatorów telekomunikacyjnych usytuowanych m.in. na dachach szkół, kominach, szybach kopalnianych oraz wewnątrz obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wykonywaliśmy również szereg skomplikowanych przebudów istniejących linii telekomunikacyjnych w ramach inwestycji związanych z budową dróg, mostów oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej.