Wybrane projekty:

- Budowa sieci FTTH na terenie województwa Śląskiego

- Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Sosnowiec

- Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Powiatu Gliwickiego

- Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Lelów: Likwidacja Białych Plam.

- Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Rząśnia: Likwidacja Białych Plam.

- Przebudowa skrzyżowań na ulicach Żorska – Gotartowicka, Żorska – Sygnały, Żorska – Ligocka w Rybniku na Ronda: Przebudowa istniejących linii telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniu ul. Żorskiej i Ligockiej, ul. Żorskiej i Sygnały, ul. Żorskiej i Gotartowickiej w Rybniku.

- Przebudowa istniejącej linii telekomunikacyjnej w związku z budową salonu sprzedaży i serwisu samochodów przy Al. Roździeńskiego w Katowicach

- Przebudowa istniejącej linii telekomunikacyjnej wraz z budową przyłącza telekomunikacyjnego do budynku salonu i serwisu samochodów w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej

- Przebudowa istniejącej linii telekomunikacyjnej w związku z budową kolektora SA1 na odcinku od SA1-26 do SA1-27 w Rybniku (rzeka Nacyna)

- Budowa kabla światłowodowego w Zabrzu relacji: budynek TP S.A. (HOST) ul. Targowa 2 – firma BetaSoft Sp. z o.o. Plac Warszawski 10

- Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE.004) – Część A – Zadanie 12, Działanie III/3 – Remont kanału sanitarnego w ul. Katowickiej (odcinek od ul. Dr. Rostka do ul. Korfantego) oraz w ul. Korfantego do ul. Krakowskiej – branża telekomunikacyjna

- Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE.004) – Część A – Zadanie 12, Działanie III/5 – Przebudowa kanalizacji deszczowej w Śródmieściu – bezwykopowa renowacja kanału – branża telekomunikacyjna

- Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 na terenie gm. Lędziny, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie. Przebudowa istniejących linii telekomunikacyjnych.

- Budowa linii światłowodowej dla GSG przy ul. Mikulczyckiej w Zabrzu

- Budowa sieci teletechnicznej do osiedla domów przy ul. Ks. Janika w Zabrzu.

- Budowa linii światłowodowej MAN METRO M14B podstawowa w Gliwicach: relacja CM Gliwice Śródmieście – Politechnika ul. Akademicka 16

- Budowa przyłączy telekomunikacyjnych (linii światłowodowych M8A podstawowa i protekcja) do budynku przy ul. Lecha 14 w Rudzie Śląskiej dla potrzeb MAN METRO PTK Centertel

- Modernizacja kabli magistralnych (etap 2) do szaf kablowych TG00501B, TG00502B i TG00503B/1 w lokalizacji Tarnowskie Góry (TARNOWSKIE G/005S)

- Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Stolarzowickiej w Bytomiu (Miechowice) – Nowe Budownictwo

- Budowa przyłącza telekomunikacyjnego (kabla światłowodowego) przy ul. Ks. Ludwika Tunkla w Rudzie Śląskiej dla PTK Centertel

- Budowa linii światłowodowej nr A311 (ID 4656) w Gliwicach GLIWICE BIUROWIEC WASKO – GLIWICE/Z01

- Budowa linii światłowodowej nr A5 w Rudzie Śląskiej BIELOWICE Ruda Śląska – CMG Ruda Śląska

- Budowa kabla światłowodowego w Czechowicach-Dziedzicach relacji: szafa ONU PŁN 14 ul. Węglowa 54 – budynek Urzędu Skarbowego ul. Nad Białką 1a

- Budowa kabla światłowodowego w Gliwicach relacji: złącze GLIWICE/H43 ul. Chorzowska 13 – budynek II Urzędu Skarbowego ul. Młodego Hutnika 2

- Budowa przyłącza telekomunikacyjnego (kabla światłowodowego) do budynku Banku PKO BP S.A. w Rybniku przy ul. Białych 3

- Przebudowa szafy kablowej ML3C (GLIWICE/010A.03C) przy ul. Wandy 8 w Gliwicach

- Koncepcja: Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Niegowa, Województwo Śląskie

- Budowa sieci telekomunikacyjnej wraz z posadowieniem szafy telekomunikacyjnej przy ul. Ziętka w Knurowie

- Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Banku SKOK przy ul. Kazimierza Wielkiego 20 w Knurowie

- Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku firmy TRITEX przy ul. Bytomskiej 64 w Piekarach Śląskich

- Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku pawilonu handlowego LIDL przy ul. Krasińskiego w Siemianowicach Śląskich

- Budowa linii światłowodowej nr A173 w Chorzowie STADION ŚLĄSKI – CHORZOW/SD1

- Budowa linii światłowodowej nr A164 w Gliwicach RYNEK Gliwice – Gliwice Śródmieście

- Budowa przyłącza telekomunikacyjnego (kabla światłowodowego) do budynków mieszkalnych „Złote Wzgórze” przy ul. Urodzajnej w Bielsku-Białej

- Budowa kabla światłowodowego relacji: Siemianowice Bytków TV – WSA Ligonia Siemianowice

- Budowa kabla światłowodowego do budynku ING Bank Śląski przy ul. Świerczewskiego 1 w Siemianowicach Śląskich